naslovnica / katalog / tehničko crtanje
  Tehničko crtanje
 


1 Uvod u tehničko crtanje
Crtanje na crtaćoj ploči
Računalom podržano crtanje
Prednosti CAD-a
Specifičnosti CAD-a
Pribor za tehničko crtanje
Računalna oprema za tehničko crtanje

2 Norme u tehničkom crtanju
Tehnički crtež
Vrste crta
Mjerilo
Formati papira za crtanje
Zaglavlje i sastavnica
Tehničko pismo
Kotiranje
Projekcije

3 Osnovne geometrijske konstrukcije
Uvod
Crtanje elementarnih kutova pomoću trokuta i ravnala
Polovište dužine, luka i kuta
Podjela dužine na jednake dijelove
Okomica
Paralelan pravac u odnosu na zadanu dužinu
Preslikavanje kuta
Kružnica
Tangenta
Konstrucije trokuta
Pravilan peterokut
Pravilan šesterokut
Pravilan osmerokut
Zaobljeni prijelazi
Tangentni luk
S-krivulja
Prijelaz kružnice
Zaobljeni prijelaz

4 Tehničke krivulje
Tehničke krivulje u ravnini
Kružnica
Elipsa
Hiperbola
Parabola
Cikloida
Evolventa
Arhimedova spirala
Sinusoida
Zavojnica

5 Pravokutna projekcija
Osnove nacrtne geometrije
Vrste projekcija
Ravnine i kvadranti
Projekcija točke
Projekcija dužine
Projekcija ravnine
Projekcija lika
Projekcije jednostavnih uglatih tijela
Projekcija složenog uglatog tijela
Projekcije jednostavnih oblih tijela
Projekcija složenog oblog tijela

6 Presjeci geometrijskih tijela, prodori i plaštevi
Projekcije presjeka geometrijskih tijela
Presjeci uglatih tijela
Presjek prizme
Presjek piramide
Presjeci oblih tijela
Presjek valjka ravninom
Presjek stošca ravninom
Presjek kugle ravninom
Prodori tijela
Prodor četverostrane i šesterostrane prizme
Prodor valjak - valjak
Prodor valjak - stožac
Prodor valjka i krnjeg stošca
Prodor kugle valjkom

7 Presjeci u strojarstvu
Načela crtanja
Predočavanje presjeka
Ravnina presjeka
Vrste presjeka
Puni presjek
Pomaknuti ili izlomljeni presjek
Polupresjek
Djelomičan presjek
Zaokrenuti presjek
Presjeci tijela promjenjivog presjeka

8 Prostorno predočavanje
Prostorno predočavanje
Perspektiva
Kosa projekcija
Dimetrijska projekcija
Trimetrija
Izometrijska projekcija
Primjena prostornog predočavanja

9 Predočavanje strojnih dijelova
Nerastavljivi spojevi
Rastavljivi spojevi
Vijci i navojna vretena
Opruge
Klinovi, konusi i suženja
Rotacioni strojni dijelovi
Osovine i vratila
Remenice
Zupčanici
Posebnosti u predočavanju strojnih dijelova
Prodori u presjeku
Vrste kotiranja

10 Hrapavost i obrada površina
Hrapavost površine predmeta
Označavanje hrapavosti površine

11 Tolerancije
Tolerancije i dosjedi strojnih dijelova
Tolerancije slobodnih mjera
Dosjedi
Tolerancije oblika i položaja

12 Skiciranje
Skica

13 Izrada radioničkog crteža
Postupak izrade radioničkog crteža

14 Simboli i shematski crteži
Shematski crtež
Vrste simbola

15 Tehnička dokumentacija
Tehnička dokumentacija
Arhiviranje crteža

16 Crtanje podržano računalom - CAD
Postavke na računalu u skladu s normom tehničkog crtanja
Širine crta
Tehničko pismo
Mjerila
Kotiranje
Geometrijske konstrukcije pomoću računala
Točka
Dužina
Kružnica
Dijeljenje dužine i luka
Okomica
Paralelne dužine, lukovi, objekti
Zakretanje i pomak
Dijeljenje kuta
Konstrukcija trokuta
Konstrukcija mnogokuta
Konstrukcija tangente
Konstrukcija prijelazne S-krivulje
Konstrukcija tehničkih krivulja
Prostorno predočavanje
Presjeci
Prodori
Modeliranje i oblikovanje pomoću računala
Dokumentiranje u proizvodnji podržanoj računalom