naslovnica / katalog / elektrotehnika
  Elektrotehnika
 

1. Električna svojstva tvari
1.1 Uvod u elektricitet
1.2 Građa tvari
1.3 Električni naboj
1.4 Načini elektriziranja tijela
1.5 Raspodjela naboja na metalnim tijelima
1.6 Coulombov zakon - međusobno djelovanje električnih naboja
1.7 Vodiči, poluvodiči i izolatori
1.8 Rad sila u elektirčnom polju
1.9 Električni potencijal i ekvipotencijalne plohe

2. Električni strujni krug
2.1 Načela nastajanja izvora napona
2.2 Električna struja
2.3 Električni strujni krug
2.4 Jakost električne struje
2.5 Djelovanje električne struje
2.6 Mjerenje struje i napona
2.7 Električni otpor vodiča
2.8 Utjecaj temperature na električni otpor
2.9 Vrste otpornika

3. Ohmov zakon
3.1 Međusobna ovisnost napona, struje i otpora u strujnim krugovima - Ohmov zakon
3.2 Strujno-naponska karakteristika
3.3 Mjerenje otpora

4. Električni rad i snaga
4.1 Električna energija i rad
4.2. Električna snaga
4.3 Toplinski učinak električne struje
4.4 Proračun vodiča

5. Paralelni spoj otpornika; I. Kirchhoffov zakon
5.1 Paralelni spoj otpornika; I. Kirchhoffov zakon
5.2 Ukupni otpor paralelnog spoja
5.3 Dijeljenje struje u paralelnom spoju
5.4 Snage u paralelnom spoju
5.5 Paralelni spoj n otpornika jednakih otpora
5.6 Paralelni spoj otpornika vrlo malog i vrlo velikog otpora

6. Serijski spoj otpornika; II Kirchhoffov zakon
6.1 Serijski spoj otpornika; II. Kirchhoffov zakon
6.2 Ukupni otpor serijskog spoja
6.3 Dijeljenje napona u serijskom spoju
6.4 Snaga serijskog spoja otpornika
6.5 Serijski spoj n otpornika jednakih otpora
6.6 Serijski spoj otpornika vrlo velikog i vrlo malog otpora
6.7 Djelilo napona

7. Mješoviti spoj otpornika; Spojevi izvora
7.1 Mješoviti spoj otpornika
7.2 Računanje snage mješovitog spoja otpornika
7.3 Opterećeno naponsko djelilo - potenciometarski spoj
7.4 Utjecaj voltmetra i ampermetra na napon i struju u krugu
7.5 Izvor stalnog napona
7.6 Izvor stalne struje

8. Izvori istosmjernog napona
8.1 Primarni kemijski izvori
8.2 Sekundarni kemijski izvor
8.3 Sunčani izvori
8.4 Termočlanak
8.5 Spojevi kemijskih izvora

9. Električni kapacitet i kondenzatori
9.1 Električno polje
9.2 Jakost električnog polja točkastog naboja
9.3 Električno polje nabijene metalne kugle
9.4 Električno polje dviju metalnih nabijenih paralelnih ravnih ploha
9.5 Električno polje i napon
9.6 Električna influencija
9.7 Vektor električnog pomaka
9.8 Električno polje u materijalima i materijali u električnom polju
9.9 Zaštita od utjecaja električnih polja
9.10 Električni kapacitet
9.11 Vrste kondenzatora
9.12 Spojevi kondenzatora
9.13 RC spoj u istosmjernom strujnom krugu C spoj u istosmjernom strujnom krugu

10. Magnetizam i elektromagnetizam
10.1 Uvod u magnetizam
10.2 Magnetsko polje stalnih magneta
10.3 Magnetsko polje električne struje
10.4 Magnetska indukcija
10.5 Magnetski tok i magnetska indukcija
10.6 Primjeri magnetske indukcije
10.7 Jakost magnetskog polja
10.8 Djelovanje magnetskog polja na vodič protjecan strujom
10.9 Međusobno djelovanje dvaju vodiča
10.10 Sila magnetskog polja na naboj u gibanju - Lorentzova sila
10.11 Sila magnetskog polja na strujnu petlju
10.12 Magnetsko polje u materijalima
10.13 Magnetski krug
10.14 Elektromagnet

11. Elektomagnetska indukcija
11.1 Uvod u elektromagnetsku indukciju
11.2 Elektromagnetska indukcija nastala presijecanjem magnetskih silnica
11.3 Indukcija nastala zbog promjene magnetskog toka
11.4 Samoindukcija i induktivitet
11.5 Međuindukcija i međuinduktivitet
11.6 RL krug
11.7 Magnetska energija zavojnice
11.8 Načelo rada generatora elektromotorne sile
11.9 Generator istosmjerne elektromotorne sile

12. Izmjenični napon i struja
12.1 Kut i mjera kuta
12.2 Osnove trigonometrijskih funkcija
12.3 Osnovni pojmovi o izmjeničnoj struji
12.4 Načelo dobivanja izmjeničnog napona
12.5 Parametri izmjeničnog napona
12.6 Predstavljanje sinusne izmjenične struje i napona pomoću rotirajućih vektora - fazora
12.7 Fazni odnosi dvaju napona
12.8 Pasivne komponente u krugu sinusne izmjenične struje

13. RLC spojevi
13.1 Serijski RL spoj
13.2 Serijski RC spoj  
13.3 Serijski RLC spoj
13.4 Serijski spoj istovrsnih komponenata u krugu izmjenične struje
13.5 Paralelni RL spoj
13.6 Paralelni RC spoj
13.7 Paralelni RLC spoj
13.8 Paralelni spoj istovrsnih komponenata u krugu izmjenične struje
13.9 Transformator
13.10 Vrtložne struje

14. Međunarodni sustav mjernih jedinica

Pojmovnik